dijous, 9 de febrer de 2017

Filosofia Montessori, Waldorf i Pikler

Des de la Llar dels encants entenem l’educació dels infants com quelcom viu, en canvi constant i protagonitzat pel propi nen. Així, els nostres referents pedagògics i on s’inspira el dia a dia de la llar són Montessori, Waldorf i Pikler. A continuació teniu una breu descripció d’aquests mètodes per acostar-vos una mica més a la nostra visió d’atenció als nens.

Pedagogia Montessori

· Fomenta potencialitats a través de la interacció amb un ambient preparat, ric en materials, infraestructura, afecte i respecte.
· Els nens i nenes poden aprendre tot el que vulguin, desitgin i necessitin de manera dinàmica, entretinguda i sempre des de la pròpia motivació.
·  L'ambient potencia totes les àrees del desenvolupament: les ciències, les matemàtiques, el llenguatge, l'art, el desenvolupament motor, entre altres.
· Importància de la convivència amb els altres, les habilitats socials, el desenvolupament de l'autoestima, els hàbits d'ordre, perseverança, concentració, amor per la feina, autonomia, lideratge, entre molts més.
·   És una educació per la vida.
·   Oferir un ambient preparat que promogui la independència.
·   L'adult és un observador i un guia; ajuda i estimula al nen en tots els seus esforços. Li permet actuar, estimar i pensar per si mateix, ajudant-lo a desenvolupar confiança.
·   Diversificació del treball i la màxima llibertat possible, de manera que el nen aprengui, en gran mesura, per si mateix, sent els seus propis descobriments i experiències els que marquin el ritme d'aprenentatge.
Pedagogia Waldorf
· Educació equilibrada que parteix de la comprensió del desenvolupament evolutiu dels nens. No intenta pressionar els nens per tal que aprenguin coses per a les quals encara no estan preparats.
· Les joguines són naturals i senzilles, que promouen i estimulen molt el treball imaginatiu dels nens.
·Gran importància a la vida pràctica (domèstica) perquè els infants desenvolupin la seva independència personal i autosuficiència.
· Importància del joc lliure.
· El nen en aquesta edat no aprèn a través del intel·lecte, sinó a través de les seves mans i de l'experiència aconseguida per mitjà de manipular i transformar els elements naturals.
· Potencia el moviment, la creativitat i la imaginació a través del joc lliure, dels contes, les danses i les activitats artístiques i manuals.
·   Transmet valors de respecte i tolerància cap als altres éssers humans i cap a la natura.Pedagogia Pikler
·   Necessitat d’afecte i d’autonomia per part del nen.
·   Atenció centrada en el nen, en la quotidianitat i l'adult pren una posició no intervencionista.
·   Necessitat de crear una seguretat emocional pel nen.
·   Amb la seva necessitat afectiva satisfeta, el nadó pot centrar-se en el moviment del seu cos i en descobrir els objectes de l'entorn, és a dir, jugar i moure de forma lliure.
·   Les cures que li proporciona l'adult s’han de realitzar amb gestos delicats, moviments lents, centrats en el que s'està fent, mostrant veritable interès i atenció en el nen.
·   Durant el joc de l'infant, l'adult es converteix en un observador, el nen és el protagonista.

·   Respecte al moviment, els nadons va descobrint el seu cos i els seus moviments, col·locant-los sempre cap per amunt els nadons aprenen a voltejar, posar-se cap per avall, reptar, gatejar, seure, posar-se drets, caminar...


Cap comentari:

Publica un comentari